Jakie są formy terapii uzależnień? Ich wady i zalety

terapia dzienna

Terapia uzależnień uchodzi za najbardziej podstawowy krok podczas leczenia. Mimo znaczących postępów w produkcji leków, bez odpowiedniego toku terapeutycznego osoba uzależniona może mieć znaczący problem w zwalczeniu nałogu. Czy wiesz, jakie są najpopularniejsze formy terapii uzależnień? Czy wiesz, jakie są ich wady i zalety?

Terapia dzienna

Ten rodzaj terapii uzależnień polega na odbywaniu spotkań kilka razy w tygodniu. Pojedyncze spotkanie może trwać od 4 do nawet 8 godzin dziennie, choć zwykle kończy się ono sporo wcześniej. Terapia dzienna może być podzielona także ze względu na ilość uczestników: czyli indywidualną lub grupową. Ten rodzaj terapii bywa również nazywany dochodzącym, a ośrodek nie zapewnia uczestnikom warunków mieszkalnych.

Zalety terapii dziennej:

– brak konieczności opuszczania miejsca zamieszkania na dłuższy czas

– NFZ gwarantuje bezpłatne uczestnictwo w spotkaniach bez problemów formalnych

Wady terapii dziennej:

– osoba uzależniona nie jest stale monitorowana, przez co może powrócić ona do nałogu

– osobie uzależnionej ciężej będzie zwalczyć nałóg, gdyż nie odejdzie ona od środowiska domowego, które może być główną przyczyną uzależnienia

Terapia stacjonarna

Wiele osób nie decyduje się na ten rodzaj terapii, gdyż wiąże się ona z nawet dwumiesięcznym pobytem poza domem. Jest ona jednak zalecana osobom, które znajdują się w zaawansowanym stadium uzależnienia i nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z nałogiem. Terapia stacjonarna bywa również nazywana całodobową, gdyż osoba leczona przebywa w ośrodku przez cały czas.

Zalety terapii stacjonarnej:

– zwiększona efektywność leczenia poprzez ciągły nadzór terapeutów i personelu medycznego

– możliwość wybrania ośrodka prywatnego lub stacjonarnego w zależności od funduszy

Wady terapii stacjonarnej:

– niektóre osoby mogą czuć się niekomfortowo podczas długotrwałego pobytu poza domem

– uzależniony pacjent może zaniedbać inne sfery życiowe (np. pracę lub szkołę), co może niekorzystnie wpłynąć na cały proces powrotu do zdrowia

Leczenie indywidualne, czy grupowe?

Pacjenci zamknięci w sobie, którzy mają duże problemy z wyrażaniem swoich emocji, powinni rozpocząć od terapii indywidualnej. Niewątpliwą zaletą spotkań grupowych jest z kolei możliwość poznania innych osób z podobnymi problemami, dzięki czemu pacjent poczuje się swobodniej.

Zdecydowana większość lekarzy sugeruje prowadzenie obydwu rodzajów spotkań jednocześnie. Ostateczny wybór spoczywa jednak na osobie uzależnionej – ważne jest to, aby nie zmuszać jej przedwcześnie do przekraczania strefy komfortu, gdyż może to negatywnie wpłynąć na jej stosunek do leczenia uzależnień.

Jaki ośrodek leczenia uzależnień wybrać?

W zależności od posiadanych przez pacjenta środków, może on zdecydować się na publiczny lub prywatny ośrodek leczenia uzależnień. Pod żadnym pozorem nie powinno się dokonywać wyboru w imieniu osoby uzależnionej – to ona powinna ostatecznie zdecydować, do którego ośrodka uzależnień się wybrać.

By Karol