Kto to jest inwestor zastępczy i czy warto korzystać z jego usług?

Nie masz czasu, aby zająć się realizacją inwestycji budowlanej? Chcesz jednocześnie, aby proces budowlany był przeprowadzony zgodnie ze sztuką i przy zoptymalizowanym budżecie? Realizację inwestycji możesz powierzyć profesjonalnemu inwestorowi zastępczemu, który w imieniu Twojej firmy poprowadzi prace. 

Kto to jest inwestor zastępczy

Inwestor zastępczy to osoba lub podmiot, który w imieniu inwestora bezpośredniego realizuje część lub całość obowiązków związanych z budową. Inwestor zastępczy zazwyczaj reprezentuje inwestora bezpośredniego na placu budowy i kontroluje przebieg robót. Podmiot ten powinien on mieć szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu budownictwa i organizacji przebiegu prac na budowie. Tym samym powinien zapewniać specjalistyczny nadzór nad poprawnością całego procesu budowlanego. 

Z usług inwestora zastępczego korzystają podmioty, które zazwyczaj działają poza branżą budowalną i w efekcie nie posiadają odpowiedniego doświadczenia i zaplecza technicznego do samodzielnego prowadzenia inwestycji. Warto także odnotować, że usługami zarządzania projektami, kosztami i budową posiłkują się także deweloperzy, którzy doceniają kompleksowość usług oraz ich wymierny efekt finansowy i projakościowy.

Jakie zadania może realizować inwestor zastępczy?

Inwestor zastępczy realizuje te zadania, które zostały określone w umowie z inwestorem bezpośrednim. Dokument ten precyzyjne określa zakres podejmowanych działań, które w imieniu inwestora podejmuje inwestor zastępczy. 

Jakie obowiązki zazwyczaj wchodzą w zakres działania inwestora zastępczego? Przede wszystkim inwestor zastępczy przejmuje na siebie część lub całość obowiązków inwestora. Jednocześnie ma obowiązek informowania inwestora bezpośredniego o przebiegu inwestycji, co czyni w formie raportów. Po zakończeniu robót budowlanych przekazuje inwestycję inwestorowi wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez prawo. Inwestor zastępczy często także reprezentuje inwestora bezpośredniego wobec osób trzecich — np. wobec władz administracyjnych. Ma również obowiązek wydać inwestorowi bezpośredniemu wszystkie materiały, jakie dla niego uzyskał. 

Dobry inwestor zastępczy może zapewnić wsparcie na wszystkich etapach realizacji projektu budowlanego, począwszy od planowania, przez budżetowanie i projektowanie po wykonawstwo, realizację procedur odbiorowych i przekazanie obiektu do użytkowania. Dlatego też warto zdecydować się na inwestora zastępczego, który wesprze inwestora bezpośredniego zarówno w zakresie technicznym, jak i zarządzania kosztami czy spraw administracyjnych. W ten sposób poprowadzi on kompleksowo wszystkie projekty budowlane. Możesz także korzystać z jego doświadczenia i wiedzy w zakresie planowania, analizy ryzyka czy wyboru adekwatnych metod i narzędzi do realizacji projektu. Dobry inwestor zastępczy wesprze Twoją firmę w sprawach związanych z koordynacją zasobów, będzie sprawnie monitorował realizację harmonogramu, wydatków i jakości wykonywanych prac. Przewidzi potencjalne zagrożenia i będzie umiejętnie zarządzał ryzykiem. Możesz mu zlecić wszystkie sprawy związane z budżetowaniem, zarządzaniem zakupami (w tym przeprowadzaniem procesów przetargowych) i kontrolą kosztów, jednocześnie mając stały nadzór nad realizowanymi procesami dzięki regularnemu raportowaniu finansowemu. 

Warto dodać, że inwestor zastępczy nie ma bezwzględnej władzy na placu budowy i nie może podejmować niektórych decyzji bez uprzedniej konsultacji i zgody inwestora bezpośredniego. Dotyczy to w szczególności odstępstw od zakresu robót czy sposobu ich wykonania. Bez zgody inwestora bezpośredniego zazwyczaj nie ma możliwości wykonania robót dodatkowych czy zmiany sposobu realizacji inwestycji określonego w projekcie. 

Czy warto zatrudnić inwestora zastępczego?

Zatrudnienie inwestora zastępczego to inwestycja, która szybko przynosi wymierne korzyści inwestorowi bezpośredniemu. Fachowy nadzór nad prowadzoną inwestycją, który oferuje dobry inwestor zastępczy, gwarantuje profesjonalne podejście do każdego etapu realizowanych prac. Pozwala to wyeliminować ryzyka związane z wykonaniem prac niezgodnych z projektem, wadliwych technicznie i obciążonych zbędnymi kosztami. Jednocześnie inwestor zastępczy zapewnia realizację robót zgodnie z harmonogramem i w określonym czasie. Wszystkie te elementy sprawiają, że projekt budowalny wykonany jest w założonych ramach finansowych, technicznych i czasowych, a to oznacza wymierne korzyści dla inwestora bezpośredniego.

 

By Karol