List przewozowy, świadectwo pochodzenia i Bordero – jakie dokumenty są niezbędne w transporcie drogowym?

Transport drogowy towarów

Organizując transport drogowy towarów, trzeba pamiętać o wielu szczegółach. Żeby przewóz odbył się zgodnie z prawem, w kabinie kierowcy nie może zabraknąć stosownych dokumentów. List przewozowy czy też świadectwo pochodzenia towarów to zaledwie wycinek wymaganych pozycji. Jakie dokumenty są niezbędne w transporcie drogowym?

Transport drogowy towarów – dokumenty dotyczące kierowcy

Odpowiednio zorganizowany transport drogowy nie tylko spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa i na czas dociera do odbiorcy, ale również jest wykonywany zgodnie z przepisami prawa. To właśnie one narzucają na kierowcę obowiązek posiadania podczas przewozu określonych dokumentów. Co koniecznie należy ze sobą zabrać?

W kabinie samochodowej nie może zabraknąć przede wszystkim dokumentów potwierdzających uprawnienia kierowcy do wykonywania zawodu i kierowania pojazdem, a także dotyczących ewidencji czasu pracy. Zalicza się do nich:

 • prawo jazdy,
 • zaświadczenie o ważnych badaniach psychologicznych i lekarskich,
 • zaświadczenie o kwalifikacjach i szkoleniu okresowym,
 • karta kierowcy,
 • świadectwo kierowcy,
 • zaświadczenie o działalności,
 • dane z tachografu lub wykresówki.

Dodatkowo w przypadku wykonywania transportu towarów niebezpiecznych kierowca musi mieć certyfikat ADR. To dokument, który uprawnia go do przewozu ładunków ADR.

Co jeszcze jest potrzebne podczas transportu drogowego? Dokumenty dotyczące przewożonych towarów

Dokumenty związane z ładunkiem to kolejna grupa dokumentów, które kierowca musi mieć przy sobie podczas transportu. Co koniecznie musi znaleźć się w kabinie samochodowej?

 1. List przewozowy. To dokument określający warunki umowy przewozu ładunku. Potwierdza on fakt przyjęcia towarów przez przewoźnika. Zawiera szereg ważnych informacji, takich jak dane nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku czy też cechy przesyłki. To główny dokument sprawdzany podczas ewentualnej kontroli służb celnych. Na jego podstawie funkcjonariusze określają np. wysokość opłat do poboru.
 2. Świadectwo pochodzenia towarów. To dokument międzynarodowy obowiązujący w handlu międzynarodowym, wymagany przez organy celne kraju importera dla niektórych grup towarów, np. minerałów, tekstyliów czy też produktów rolnych. Potwierdza on, skąd pochodzi przewożony ładunek. Brak dokumentu skutkuje niedopuszczeniem towarów do obrotu rynkowego w danym państwie.
 3. Bordero. To dokument pomocniczy wykorzystywany nie tylko w transporcie drogowym, ale i kolejowym. Najczęściej używa się go w przypadku ładunków drobnicowych i gdy na pewnym etapie przewozu zamierza się rozdzielić transport na części. Dokument zawiera m.in. listę przewożonych towarów.

W zależności od rodzaju ładunku kierowca musi dysponować także innymi dokumentami. Na przykład, jeśli przewozi towary, które szybko się psują, potrzebuje świadectwa ATP, a w przypadku ładunków niebezpiecznych – świadectwa ADR oraz instrukcji postępowania.

Transport drogowy – jakie inne dokumenty są niezbędne?

Prawo jazdy, karta kierowcy, list przewozowy czy też świadectwo pochodzenia towarów nie wystarczą, by transport był realizowany zgodnie z przepisami prawa. W kabinie samochodowej nie może zabraknąć także innych dokumentów. Jakich?

 1. Dokumenty związane z pojazdem. To m.in. dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC pojazdu oraz upoważnienie do korzystania z samochodu. Co więcej, jeżeli kierowca przewozi towary niebezpieczne, musi dysponować świadectwem zgodności pojazdu z wymogami umowy ADR.
 2. Dokumenty potwierdzające dostęp do rynku przewozowego. Mowa tutaj o licencji przedsiębiorstwa na transport drogowy rzeczy oraz wypisie z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub wypisie z licencji wspólnotowej.

Powyższe wskazania nie wyczerpują całkowicie listy dokumentów wymaganych podczas transportu drogowego towaru. Dlatego aby przewóz odbywał się zgodnie z prawem, jego organizację należy powierzyć specjalistom. Dopełnią one wszelkich formalności i zadbają o to, aby niezbędna dokumentacja znalazła się w kabinie kierowcy. W efekcie transport bez przeszkód i na czas dotrze do odbiorcy.

źródło: Translogis.pl

By Karol