OnlyFans a podatki – czy jako twórca musisz płacić VAT i PIT?

Działasz na OnlyFans, w związku z czym prowadzisz działalność gospodarczą? Sprawdź, czy jako twórca musisz płacić podatek VAT z OnlyFans i PIT. Rozwiewamy wątpliwości i wskazujemy obowiązujące formy rozliczenia podatków OnlyFans.

OnlyFans a VAT – czy musisz go płacić? O czym pamiętać, będąc płatnikiem VAT?

 Prowadzisz działalność gospodarczą w związku ze swoją aktywnością na OnlyFans i wystawiasz faktury dokumentujące świadczenie usług na rzecz spółki będącej właścicielem serwisu? Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz płacić VAT-u. Robi to za Ciebie Fenix International Limited – brytyjskie przedsiębiorstwo, do którego należy OnlyFans.

Wszystko za sprawą mechanizmu odwrotnego obciążenia, który znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy świadczysz usługi na rzecz podmiotu gospodarczego zarejestrowanego jako podatnik VAT poza Polską, a tak jest w przypadku OnlyFans i brytyjskiej spółki Fenix International Limited. Nie zwalnia Cię to jednak z innych obowiązków skarbowych, jakimi są:

  • rejestracja jako czynny podatnik VAT – jeśli Twoje przychody (wartość sprzedaży) uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej nie przekraczają 200 tys. zł w ciągu roku, możesz skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. W praktyce oznacza ono, że nie musisz rejestrować się jako czynny podatnik VAT.

Jeżeli Twoje przychody przekroczą limit 200 tys. zł rocznie, tracisz prawo do zwolnienia podmiotowego i musisz zarejestrować się jako podatnik VAT. Dokonasz tego, składając formularz VAT-R. W tym celu możesz osobiście udać się do właściwego urzędu skarbowego albo załatwić sprawę elektronicznie bądź listownie. Co ważne, do limitu sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku, a ewentualnej rejestracji jako podatnik VAT musisz dokonać przed dniem, w którym przekroczysz kwotę 200 tys. netto przychodu,

  • prawidłowe wystawianie faktur dokumentujących świadczenie usług – jeżeli zarejestrujesz się jako podatnik VAT, musisz zadbać o to, aby faktura dokumentująca świadczenie usług na rzecz Fenix International Limited była prawidłowo wystawiona. W praktyce oznacza to, że musi ona odzwierciedlać charakter transakcji, czyli wskazywać na odwrotne obciążenie i brak naliczonego VAT-u.

OnlyFans a PIT – czy i w jakiej wysokości należy płacić podatek dochodowy?

 Kolejnym podatkiem, który musisz mieć na uwadze, jeśli jesteś osobą fizyczną i prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą w związku ze swoją aktywnością na OnlyFans, jest PIT, czyli podatek dochodowy. Zgodnie z obowiązującym prawem, polski twórca, który publikuje materiały na tym portalu, ma obowiązek rozliczyć swoje przychody i należny podatek PIT w Polsce na takich samych na zasadach jak inni samozatrudnieni.

Do wyboru masz zatem takie formy opodatkowania, jak:

  • skala podatkowa – jej cechą charakterystyczną jest występowanie progów podatkowych. Jeżeli Twój dochód z działalności gospodarczej nie przekroczy 120 tys. zł w ciągu roku, będzie Cię obowiązywać 12-procentowa stawka podatku dochodowego. Jeżeli przekroczysz wskazany próg, zapłacisz 12 proc. do kwoty 120 tys. zł i 32 proc. od nadwyżki powyżej 120 tys. zł. Co więcej, jeśli uzyskasz dochód powyżej 1 000 000 zł, zapłacisz dodatkowo „daninę solidarnościową”, która wynosi 4 proc. i jest obliczana od nadwyżki powyżej 1 000 000 i naliczana niezależnie od 32-procentowej stawki,

  • podatek liniowy – charakteryzuje się występowaniem jednej, stałej stawki podatkowej, która wynosi 19 proc. Niezależnie więc od tego, czy osiągniesz niski czy też wysoki dochód, będzie on opodatkowany wymienioną stawką,

  • ryczałt – możesz wybrać tę formę opodatkowania, jeśli Twoje przychody w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro. Limit ten jest obliczany wg średniego kursu euro, który jest ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku ubiegłego. W przypadku ryczałtu stawka podatkowa waha się od 2 do 17 proc. i zależy od rodzaju wykonywanej działalności.

Nie wiesz, jaką formę opodatkowania działalności gospodarczej wybrać w związku ze swoją aktywnością na OnlyFans? A może chcesz upewnić się, że należycie dbasz o wszystkie aspekty skarbowo-podatkowe? Wykwalifikowany doradca podatkowy rozwieje Twoje wątpliwości. Nie wahaj się więc szukać wsparcia.

By Karol