Studia podyplomowe dla biznesu – dlaczego warto zdecydować się na studia MBA?

Przekazanie studentom praktycznej wiedzy i umiejętności to w dzisiejszych czasach wyzwanie stawiane przed wieloma uczelniami. Programy powinny być przygotowywane z myślą o realiach rynkowych, na jakich przyjdzie pracować absolwentom. Choć w tym wypadku doświadczenie zawodowe jest znacznie bardziej skutecznym nauczycielem, studia podyplomowe powinny w dużym stopniu prezentować wiedzę w postaci wykładów i ćwiczeń popartych praktycznymi rozwiązaniami.

Jak wygląda program MBA?

Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe są (z reguły) dwuletnie studia kończące się zdobyciem tytułu Master of Business Administration (MBA) – cenionego dyplomu w międzynarodowym świecie wielkich firm, szczególnie tych wykorzystujących nowoczesne technologie. Stanowi to przepustkę do udanej kariery, po drodze oferując solidną naukę umiejętności miękkich i szansę na stworzenie dobrze ugruntowanego networkingu.

Dla osób, które mają jasno określone plany zawodowe lub chcą zmienić branżę i szukają dobrego przygotowania do pracy w nowym zawodzie, studia podyplomowe MBA są świetną propozycją.

Czy można zdobyć podobną wiedzę bez tytułu MBA?

Na zajęciach prezentowane są zagadnienia z praktyki biznesu przygotowane według międzynarodowych standardów. Wiedza z zakresu finansów, zarządzania przedsiębiorstwem, opracowywania strategii czy prowadzenia personelu popierana jest wiedzą na temat realnych problemów. Kandydaci zmierzą się z nimi w swojej praktyce zawodowej.

Nie jest to natomiast czysta teoria. Często studenci uczestniczą w projektach grupowych, gdzie funkcjonują zgodnie z zasadami środowiska, do którego zamierzają wstąpić. Zamiast teorii pojawiają się dyskusje, burze mózgów, kreatywne rozwiązania i wymiany światopoglądowe.

Część z tych założeń występuje także na innych kierunkach studiów albo kursach i szkoleniach branżowych, jednak poziom wiedzy i zweryfikowane metody jej nabywania na studiach podyplomowych MBA cieszą się dodatkowo prestiżem i naciskiem na umiejętności miękkie. To także doskonała okazja do rozwoju osobistego w kwestii lepszego przygotowania na stanowisko kierownicze w międzynarodowym zespole.

Czy dyplom ten jest ceniony w Polsce?

Od kilku lat rośnie liczba absolwentów i osób zainteresowanych jego uzyskaniem. Kilka lat temu stał się on także przepustką do stania się członkiem organu zarządczego Skarbu Państwa, a co za tym idzie jego popularność wzrosła. Jednak ze względu na fakt, że siłę polskiej gospodarki stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, a studia podyplomowe MBA kojarzą się raczej ze światem wielkich korporacji, część pracodawców podchodzi do niego z ostrożnością.

Absolwenci studiów MBA często znajdują zatrudnienie w firmach oferujących wynagrodzenie znacznie przekraczające średnią krajową wśród osób na podobnym stanowisku, ale bez cenionego dyplomu. Zainteresowani rozumieją jednak, że jest on także symbolem pracowitości, zaradności i ambicji ze strony studenta. Pogodzenie wymagającego programu z pracą zawodową i środowiskiem pełnym wyzwań interpersonalnych i technologicznych sprawia, że absolwenci posiadają umiejętności, jakie powinny cechować dobrego kierownika lub członka zarządu.

By Karol