Usługi pogrzebowe i cmentarne oferowane przez zakład pogrzebowy – przegląd

Uslugi-pogrzebowe

Pogrzeb bliskiej osoby to nie tylko trudne przeżycie, ale również wyzwanie organizacyjne. Dlatego na rynku wykształciły się wyspecjalizowane podmioty – zakłady pogrzebowe – które wyręczają pogrążoną w żałobie rodzinę w wielu czynnościach związanych z pochówkiem. Jakie usługi pogrzebowe i cmentarne może świadczyć profesjonalny dom pogrzebowy? Jak wybrać rzetelne przedsiębiorstwo?

Jakie usługi pogrzebowe świadczy zakład pogrzebowy?

Działające na rynku zakłady pogrzebowe świadczą różnorakie usługi pogrzebowe. Obejmują one szereg czynności związanych z pochówkiem zmarłych, w tym m.in.:

 • przygotowanie ciała do pochówku,
 • wynajem chłodni,
 • transport i pochówek ciała z asystą pogrzebową,
 • wybór i kupno miejsca pod grób,
 • przygotowanie miejsca spoczynku ciała na cmentarzu,
 • asystę grabarską, w ramach której przeprowadza się takie czynności jak m.in. otwieranie i zamykanie nagrobka, złożenie trumny do grobu czy też ułożenie kwiatów i zniczy pozostawionych przez żałobników,
 • wykonywanie grobu (kopanie i zasypywanie),
 • uformowanie i przebudowa grobu,
 • murowanie komór grobowych i stawianie pomników.

Na tym jednak nie koniec. Zakład pogrzebowy może również zająć się przygotowaniem wiązanek i wieńców pogrzebowych, a także organizacją pogrzebu świeckiego. Często sprzedaje też dewocjonalia i wypożycza akcesoria niezbędne podczas pochówku.

Co ważne, rodzina osoby zmarłej ma pełną dowolność w wyborze domu pogrzebowego. Może zdecydować się na lokalny zakład, jak i zamiejscowy. Wszystko zależy od preferencji bliskich lub ostatniej woli zmarłego.

Usługi cmentarne świadczone przez dom pogrzebowy

Dom pogrzebowy może również – na zlecenie właściciel cmentarza – świadczyć usługi cmentarne. Obejmują one wszelkie działania związane z utrzymaniem nekropolii i zarządzaniem nią, w tym m.in.:

 • czynności porządkowe (pielęgnacja zieleni, konserwacja i serwis urządzeń cmentarnych czy też utrzymanie czystości),
 • czynności pozwalające na rozbudowę infrastruktury cmentarza,
 • czynności administracyjne (prowadzenie ksiąg cmentarza, nadzór sanitarny czy też nadzór architektoniczno-urbanistyczny),
 • nadzór nad przestrzeganiem regulaminu cmentarza.

Zakres wsparcia ustalany jest indywidualnie. Właściciel cmentarza może przekazać zewnętrznemu podmiotowi wszystkie uprawnienia właścicielskie lub jedynie ich część. Zgodę na zarządzanie nekropolią zazwyczaj otrzymuje je jeden zakład pogrzebowy, co pozwala uniknąć chaosu. Co ważne, właściciel lub administrator cmentarza nie może narzucać rodzinie, kto ma zająć się pochówkiem zmarłej osoby. Bliscy mogą wybrać dowolny dom pogrzebowy, a zarządca nekropolii nie może mu odmówić prawa do korzystania z infrastruktury cmentarnej.

Chociaż cmentarze są własnością komunalną, Kościoła katolickiego bądź związków wyznaniowych,  coraz częściej ich właściciele powierzają pieczę, zarządzanie i administrowanie nimi firmom prywatnym. Pozwala to podnieść jakość świadczonych usług cmentarnych. Może jednak rodzić motywację do stosowania praktyk ograniczających konkurencję na rynku usług pogrzebowych, np. poprzez udzielanie danej firmie wyłączności na kopanie grobów. Warto pamiętać, że taka praktyka jest niezgodna z prawem.

Zakład pogrzebowy – jak wybrać rzetelny podmiot?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, usługi pogrzebowe mogą być swobodnie świadczone przez przedsiębiorców, którzy podlegają ogólnym zasadom rynkowym. Wybór rzetelnego domu pogrzebowego nie jest jednak zadaniem prostym. Zwłaszcza w większych miejscowościach, gdzie na rynku działają różne zakłady, może okazać się szczególnie problematyczny. Sprawę dodatkowo komplikują emocje związane ze śmiercią bliskiej osoby. Nie są one dobrym doradcą.

Dlatego przy wyborze domu pogrzebowego warto zwrócić uwagę nie tylko na zakres świadczonych usług, ale również doświadczenie rynkowe. Należy też przeanalizować opinie dotyczące danego zakładu. Renoma najczęściej idzie w parze z jakością usług.

By Karol