Czy warto korzystać z outsourcingu usług transportowych?

Przedsiębiorcy stale szukają rozwiązań pozwalających na optymalne wykorzystanie zasobów w firmach. Coraz popularniejszym modelem biznesowym jest outsourcing usług, które nie znajdują się w głównym nurcie działalności zakładu. Dotyczy to także transportu. Czy outsourcing usług transportowych się opłaca? I jakie przynosi korzyści podmiotom, które stosują takie rozwiązanie biznesowe? 

Co to jest outsourcing usług transportowych

Outsourcing usług transportowych polega na przekazaniu podmiotowi zewnętrznemu działań związanych z transportem w firmie. W ramach outsourcingu usług transportowych przedsiębiorstwo przekazuje pewne lub wszystkie aspekty procesu transportowego do zarządzania i realizacji przez zewnętrznego partnera, zamiast wykonywać te zadania samodzielnie.

Outsourcing usług transportowych może obejmować różne aspekty związane z przewozem, które dotychczas były realizowane w firmie macierzystej. Podmiot może zlecić firmie zewnętrznej zarówno przewóz towarów od dostawców do odbiorców, jak i logistykę czy planowanie działań transportowych. W ten sposób zewnętrzny podmiot może być odpowiedzialny za planowanie tras, optymalizację dostaw oraz zarządzanie zapasami.

Outsourcing usług transportowych może obejmować również obsługę floty, w tym konserwację, naprawy i utrzymanie, monitorowanie transportu za pomocą zaawansowanych systemów teleinformatycznych oraz informowanie klientów o statusie dostaw. Jednocześnie zleceniodawca może pozbyć się obsługi dokumentacji związanej z transportem, takiej jak cła, dokumenty przewozowe itp. oraz spraw związanych z zatrudnianiem kierowców lub personelu do realizacji zadań transportowych. Co więcej, może także zlecić do wykonania sprawy związane z magazynowaniem i dystrybucją towarów. 

Zalety korzystania z outsourcingu usług transportowych

Dążenie do optymalizacji zysków w firmach wymuszone przez wysoką konkurencyjność obecną w gospodarce sprawia, ze coraz więcej przedsiębiorców szuka rozwiązań, które pozwalają zarówno na szybszy rozwój, jak i oszczędności w prowadzonej działalności. Jednym ze sposobów na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa jest outsourcing usług transportowych. Przekazanie działań transportowych podmiotowi zewnętrznemu ma wiele zalet. Jedną z głównych jest oszczędność kosztów. Utrzymywanie wewnętrznego działu transportowego może wiązać się z wysokimi kosztami, takimi jak zakup i utrzymanie floty pojazdów, wynagrodzenia pracowników, koszty szkoleń itp. Outsourcing pozwala uniknąć tych kosztów i płacić za usługi transportowe tylko wtedy, gdy są one potrzebne. Jednocześnie outsourcing usług transportowych powoduje, że firma może łatwo dostosować ich zakres w zależności od zmieniających się potrzeb i sezonowości, co pozwala na elastyczne zarządzanie zasobami.

Ważnym aspektem przemawiającym za przekazaniem działań transportowych poza firmę macierzystą jest możliwość korzystania z eksperckiej wiedzy często niedostępnej dla podmiotów niezajmujących się stricte transportem. Firmy zewnętrzne specjalizujące się w usługach transportowych mają doświadczenie, ekspertyzy i dostęp do najlepszych praktyk w branży. To może przynieść efektywniejsze i lepiej zoptymalizowane procesy transportowe. Co więcej, outsourcing przyczynia się do redukcji ryzyka związanego z transportem, takie jak awarie pojazdów, opóźnienia czy problemy z dokumentacją oraz pozwala na dostęp do zaawansowanych technologii. Wiele firm transportowych inwestuje w zaawansowane technologie, takie jak systemy śledzenia i monitorowania, co może poprawić widoczność i kontrolę nad procesami transportowymi.

Eliminacja działań pobocznych w firmie sprzyja koncentracji na głównej działalności i kompetencjach kluczowych, bez konieczności angażowania zasobów w zarządzanie transportem. Pozwala również na optymalizację  procesów logistyki. Firmy zewnętrzne często mają bardziej rozbudowane i zoptymalizowane sieci dostaw, co może przynieść korzyści w postaci lepszej efektywności logistycznej. Korzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie transportu i logistyki obniża koszty  inwestycji w infrastrukturę transportową, taką jak magazyny, pojazdy, terminale, co może zaoszczędzić dużo czasu i środków.

Warto jednak pamiętać, że wybór outsourcingu usług transportowych wymaga dokładnej analizy i dostosowania do konkretnej sytuacji firmy. Każda firma ma swoje unikalne potrzeby i wyzwania, dlatego decyzja o outsourcingu powinna być podjęta po gruntownym zbadaniu korzyści i potencjalnych ryzyk.

źródło: SYMLOG spedycja, transport

By Karol