Osuszanie sprężonego powietrza — jakie urządzenia do tego służą?

Osuszanie sprężonego powietrza to jeden z podstawowych elementów jego uzdatniania. Jakie urządzenia można zastosować w układach sprężonego powietrza, aby uzyskać oczekiwany stopień osuszenia? 

Co to jest osuszanie sprężonego powietrza

Osuszanie sprężonego powietrza to proces usuwania wilgoci (par wodnych) z medium roboczego. Jest to istotne w wielu zastosowaniach, ponieważ obecność wilgoci w sprężonym powietrzu może prowadzić do problemów, takich jak korozja, uszkodzenia urządzeń i problemy z jakością produktów. Osuszanie sprężonego powietrza ma na celu obniżenie poziomu wilgotności powietrza do akceptowalnych poziomów. 

Z dostępnych na rynku metod osuszania powietrza największym zainteresowaniem cieszy się osuszanie chłodnicze i osuszanie adsorpcyjne.  Osuszanie chłodnicze polega na obniżaniu temperatury powietrza, co powoduje kondensację wilgoci i jej oddzielenie od powietrza. W ten sposób powstaje kondensat wodno-olejowy, który następnie jest usuwany z systemu. Osuszanie chłodnicze jest skuteczne i zapewnia medium robocze o parametrach wystarczających dla większości procesów. Z kolei osuszanie adsorpcyjne polega na wykorzystaniu adsorbentów, takie np.jak żel krzemionkowy lub związki chemiczne, których zadaniem jest zatrzymanie wilgoci. Osuszanie adsorpcyjne jest niezwykle skuteczne i pozwala uzyskać powietrze o bardzo niskich poziomach wilgotności.

Osuszanie sprężonego powietrza jest istotne w wielu dziedzinach, w tym w przemyśle, medycynie, produkcji żywności, elektronice i wielu innych. Usuwanie wilgoci pomaga utrzymać jakość produktów, przedłuża żywotność urządzeń i minimalizuje ryzyko korozji i uszkodzeń.

Jakie urządzenia wykorzystywane są do osuszania sprężonego powietrza? 

Do osuszania sprężonego powietrza wykorzystuje się różne rodzaje urządzeń i osuszaczy, zależnie od konkretnych potrzeb i zastosowań. Wśród nich należy wskazać przede wszystkim separatory cyklonowe, osuszacze chłodnicze  osuszacze adsorpcyjne. 

Separatory cyklonowe są podstawowym urządzeniem wykorzystywanym do osuszania sprężonego powietrza. Ich prosta budowa oraz wysoka skuteczność powodują, że są powszechnie wykorzystywanym elementem systemów sprężonego powietrza. Warto podkreślić, że są jednocześnie podstawowym elementem wyposażenia takich systemów. Separatory cyklonowe pozwalają na usunięcie do 99% wilgoci z medium roboczego. Zasada działania separatorów cyklonowych opiera się na wykorzystywaniu siły odśrodkowej — w separatorach sprężone powietrze wprowadzane jest w ruch wirowy, dzięki któremu wilgoć wraz z innymi zanieczyszczeniami typu zanieczyszczenia stałe czy cząsteczki oleju osadzają się na ściankach maszyny i następnie opadają na jej dno, skąd usuwane są za pomocą spustów kondensatu. 

Osuszacze chłodnicze są jednymi z najczęściej stosowanych urządzeń do osuszania sprężonego powietrza. Działają na zasadzie obniżania temperatury sprężonego powietrza, co powoduje kondensację wilgoci i oddzielenie jej od powietrza. Tak powstały kondensat następnie usuwany jest z systemu. Osuszacze chłodnicze są stosunkowo proste w obsłudze i skuteczne.

Innym typem osuszaczy są osuszacze adsorpcyjne. Urządzenia te wykorzystują  adsorbenty, takie jak żel krzemionkowy lub związki chemiczne, które przyciągają i wiążą wilgoć. Osuszacze adsorpcyjne zbudowane są z 2 naprzemiennie wykorzystywanych kolumn. Taka budowa pozwala na osuszanie medium w jednej kolumnie poprzez przepuszczanie sprężonego powietrza przez adsorbent i jednoczesną regenerację adsorbentu w drugiej kolumnie. Takie rozwiązanie pozwala zarówno zwiększyć skuteczność działania maszyny, jak i wydłużyć żywotność adsorbentu. 

Wybór odpowiedniego urządzenia do osuszania sprężonego powietrza zależy od poziomu wilgotności, wymagań jakościowych i ilości sprężonego powietrza, które jest wymagane w konkretnym zastosowaniu. Ważne jest również utrzymanie i serwisowanie tych urządzeń, aby zapewnić ich skuteczność i niezawodność w dłuższym okresie użytkowania.

źródło: Czemar sprężarki

By Karol