Jak zorganizować przewóz kruszywa?

Kruszywo jest materiałem, który jest stosowany w pracach związanych z robotami ziemnymi, drogowymi oraz w branży budowlanej. Aby przetransportować piasek, humus, żwir i inne składniki, konieczne jest skorzystanie z dostosowanych do tego celu pojazdów. W tym artykule znajdziesz informacje na temat organizacji transportu kruszywa.

Co to jest kruszywo? Jakie jest jego zastosowanie? 

Kruszywo to materiał wykorzystywany przy budowie i pracach ziemnych. Do grupy kruszyw zaliczają się materiały o  różnych frakcjach mineralnych, takie jak piasek, żwir, kamień łamany, tłuczeń, a także ziemia, humus, kora czy torf. Najbardziej drobne wśród kruszyw mają średnicę 1-2 mm. 

Gdzie wykorzystywane są kruszywa? Tego typu materiały znajdują zastosowanie w różnych branżach. Poniżej przedstawiamy najczęstsze zastosowania kruszyw.

  1. Budownictwo: Kruszywa są nieodzownymi składnikami betonu, zapraw budowlanych i innych materiałów konstrukcyjnych. Są stosowane do wznoszenia budynków, dróg, mostów, chodników, płyt fundamentowych i innych elementów infrastruktury.
  2. Prace podziemne: Kruszywa są szeroko stosowane w pracach związanych z przygotowaniem terenu, wyrównywaniem powierzchni, budową nasypów i wykopów. Są częścią podkładów drogowych, placów budowy i terenów rekreacyjnych.
  3. Infrastruktura drogowa: Kruszywa są niezastąpione w zakresie budowy dróg, autostrad i ulic. Są podstawowym składnikiem nawierzchni drogowej – odpowiadają za jej wytrzymałość na obciążenie i warunki atmosferyczne. Są również wykorzystywane do budowy poboczy, parkingów, rond oraz wszelkiego typu innych elementów infrastruktury drogowej.
  4. Produkcja betonu i prefabrykatów: Kruszywa są składnikami produkcji betonu. Dodawane są do mieszanki cementowej, kruszywa chemicznego poprawiają, właściwości użytkowe wyprodukowanych na ich bazie materiałów. Ponadto, kruszywa są wykorzystywane do produkcji prefabrykatów budowlanych – m.in. płyt, bloków, elementów ogrodzeniowych, zapewniając większą wytrzymałość konstrukcji. 
  5. Ogrodnictwo i krajobraz: W tej branży kruszywa wykorzystywane są do tworzenia podłoża w ogrodach, parkach i na terenach zielonych. Zapewniają one dobry drenaż i przepuszczalność, co wpływa na zdrowy wzrost roślin i zapobiega zalewaniu.
  6. Rekultywacja miejsc: Kruszywa są niezwykle skuteczne w procesach rekultywacji miejsc zdegradowanych powstałych na przykład po wydobyciu surowców mineralnych, a także rekultywacji terenów przemysłowych czy nieużytków. Stosuje się je do odbudowy warstw podłoża, uzupełniania ubytków terenowych oraz tworzenia projektów podłoży dla roślinności lub infrastruktury.
  7. Systemy drenażowe: Kruszywa sprawdzają się również w systemach drenażowych, które mają na celu odprowadzanie wody z terenów takich jak pola uprawne, tereny budowlane czy miejsca narażone na zalanie. Drobne kruszywo jest stosowane w konstrukcjach studzienek drenażowych, rur drenażowych oraz warstw drenujących, co umożliwia odprowadzanie wody i zapobieganie powstawaniu błotnistych lub podmokłych warstw.

Jak zorganizować transport kruszywa?

Przewóz materiałów sypkich wymaga zastosowania odpowiednio przygotowanych pojazdów, które będą w stanie przetransportować materiał w sposób bezpieczny. Na trasach krótkich i o średniej długości doskonale sprawdzają się wywrotki. Zapewniają one odpowiednią ładowność, a konstrukcja skrzyni ładunkowej zabezpiecza ładunek przed rozsypaniem w trakcie przewozu. Co więcej, skrzynia ładunkowa musi być odporna nie tylko na dużą masę przewożonego kruszywa, ale także na uszkodzenia mechaniczne spowodowane uderzeniem kruszyw o większych rozmiarach na przykład podczas załadunku czy rozładunku.  

Materiały drobne przewożone w większych ilościach na przykład na budowę (żwir czy piasek) zazwyczaj dostępne są luzem, nie w opakowaniach zbiorczych. W efekcie załadunek odbywa się nie na paletach, ale bezpośrednio na wywrotkę z większej hałdy kruszywa. W efekcie warto skorzystać z opcji wywrotki wyposażonej w skrzynię ładunkową umożliwiającą kiprowanie lub taką, która ma możliwość opuszczenia boków.  W przypadku dużej ilości materiału najlepiej sprawdzają się wywrotki z wysypem tylnym. To zasadniczo ułatwi rozładunek materiału w miejscu docelowym.

Warto dodać, że wywrotkę do przewozu kruszyw można wynająć. Dobre firmy specjalizujące się w wynajmie wywrotek zapewnią odpowiedni pojazd do indywidualnych potrzeb klienta. 

By Karol