Jakie funkcje powinien mieć dobry alkomat policyjny?

Alkomat jest urządzeniem, które ma zapewnić bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, szczególnie na drogach. Alkomaty mogą być wykorzystywane zarówno przez osoby prywatne, jak i przez funkcjonariuszy publicznych. Jakie funkcje powinien mieć alkomat policyjny, aby być urządzeniem skutecznym?

Jakie funkcje powinien mieć dobry alkomat policyjny?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że dobry alkomat policyjny powinien posiadać wiele użytecznych funkcji i być modelem przeznaczonym do badania szerszej grupy osób, co może wiązać się z potencjalnie wyższym kosztem takiego urządzenia.

Kalibracja alkomatu

Każde urządzenie do badania ilości spożytego alkoholu powinno być regularnie kalibrowane przez producenta, gdyż w innym przypadku stanie się ono zupełnie nieprzydatne. Można jednak uniknąć tego rodzaju konieczności, która każe włożyć kolejne pieniądze w urządzenie oraz wyłącza go na pewien czas z użytkowania i zainwestować w alkomat z wymiennym sensorem. To właśnie tego rodzaju alkomaty powinny znaleźć się na wyposażeniu policji.

Sensor

Dokładność pomiaru jest zależna między innymi od temperatury otoczenia. W związku z tym, aby uniknąć błędnego pomiaru, alkomat policyjny powinien charakteryzować się wysoką dokładnością pomiaru nawet przy niskich temperaturach. W urządzeniach policyjnych często znajdują się czujniki elektrochemiczne, półprzewodnikowe czy spektrofotometryczne, które pozwalają rozwiązać ten problem. Różnią się one od siebie także wrażliwością na substancje niebędące alkoholem.

Tryb aktywny i pasywny pomiaru

Tryb aktywny stosowany jest najczęściej i jest klasyczną metodą pomiaru, która polega na wdmuchiwaniu powietrza do alkomatu, które następnie poddawane jest pomiarowi przez pozostałe podzespoły urządzenia. Tryb pasywny jest z kolei wykorzystywany w sytuacjach utraty przytomności przez osobę badaną lub wtedy, gdy z jakiegoś powodu nie jest ona w stanie samodzielnie wdmuchać powietrza do alkomatu. Wystarczy wówczas przyłożyć urządzenie do ust badanego, aby wyświetlił się odpowiedni wynik.

Płyta główna

Płyta główna jest układem elektronicznym, którego zadaniem jest dokonywanie obliczeń związanych z ustalaniem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu za pomocą informacji, których dostarcza sensor. Ich wynik prezentowany jest na wyświetlaczu alkomatu. Układ ten odpowiada także za przekazywanie użytkownikowi informacji o stanie baterii.

Pamięć

W urządzeniach policyjnych często można spotkać się z funkcją zapisu nawet do kilkuset wyników, co pozwala na sprawniejsze wykonywanie pracy. Funkcja pamięci jest szczególnie przydatna, gdy zawartość alkoholu znajduje się na dostępnej granicy. Jeżeli alkomat może być traktowany jako „alkomat dowodowy” w sądzie, będzie można przytoczyć wynik badanego z pamięci urządzenia.

Dotykowy ekran

Tego rodzaju dodatkowa funkcja znacząco ułatwia obsługę urządzenia. Chociaż nie ma bezpośredniego wpływu na cały proces pomiaru stężenia alkoholu, wyraźnie ułatwia posługiwanie się alkomatem za pomocą intuicyjnego panelu sterowania.

Ważne funkcje alkomatu

Zasadniczo alkomat policyjny powinien charakteryzować się precyzją i szybkością pomiaru, aby można było dokonać większej liczby badań w krótkim czasie. Ponadto, dodatkowe funkcje, w które zostało wyposażone urządzenie, może znacząco ułatwić posługiwanie się nim w nietypowych sytuacjach.

By Karol