Magazyn logistyczny — jakie usługi powinien oferować

Magazyn logistyczny odgrywa istotną rolę w transporcie i stanowi podstawowy element łańcucha dostaw. Jego podstawową funkcją jest swego rodzaju regulowanie przepływu towarów transportowych oraz zapewnienie miejsca bezpiecznego składowania i przechowywania. Jakie usługi powinien oferować magazyn logistyczny?

Co to jest magazyn logistyczny?

Magazyn logistyczny jest istotnym elementem infrastruktury logistycznej niemal każdego przedsiębiorstwa. Najczęściej jest to budynek wyposażony w innowacyjną technologię, która pozwala na kompleksową i profesjonalną obsługę przyjęcia towaru, jego transport wewnętrzny, przechowywanie, kompletowanie oraz wysyłkę. Jest to swego rodzaju układ logistyczny, który ma na celu zapewnienie odpowiedniego przepływu towarów, pracowników, urządzeń oraz informacji. Magazyn jest podstawowym narzędziem logistyki magazynowej. Czym jest logistyka magazynowa?

Logistyka magazynowa to szereg procesów związanych z dokładnym planowaniem, efektywnym zarządzaniem, a także realizacją innych zadań zależnych od celów określonego przedsiębiorstwa. Podstawowym zadaniem logistyki magazynowej jest zapewnienie bezpiecznego miejsca przechowywania towarów i jego obsługa. Logistyka magazynowa ma na celu optymalizację kosztów prowadzonych procesów przy zachowaniu jak najwyższej jakości oferowanych usług. Cel ten jest możliwy do zrealizowania poprzez m.in. maksymalizację powierzchni handlowej, zapewnienie najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa czy właściwą organizację pracy na magazynie. 

Podstawowe usługi magazynu logistycznego

Wśród podstawowych usług, jakie oferuje magazyn logistyczny, wyróżnić należy 4 procesy: przyjęcie, składowanie, kompletację oraz wysyłkę towaru. Przyjęcie towaru to proces polegający na dostarczeniu danego towaru do magazynu. Obejmuje on przyjęcie towaru, jego rozładunek, sortowanie, odpowiednie przygotowanie do przechowywania oraz przekazanie towaru do ulokowania w magazynie.  

Kolejnym procesem jest składowanie towaru w magazynie. Polega on na jego umieszczeniu w magazynie zgodnie z przyjętymi normami. Ponadto składowanie towaru to usługa obejmująca odbiór produktów, ich odpowiednie rozmieszczenie w poszczególnych strefach przechowywania, samo składowanie w określonym czasie, a także konserwacja, bieżąca kontrola i przekazanie do strefy zajmującej się kompletacją towaru.  

W strefie kompletacji odbywa się podział produktów na mniejsze ilości, zgodnie z zamówieniem końcowych odbiorców. Konieczne jest tutaj przygotowanie ładunku do dalszego kompletowania, a więc między innymi rozpakowanie palet. Następnie towar przechodzi weryfikację zgodności z zamówieniami oraz jest pakowany do dalszej wysyłki. Usługa wysyłki towaru obejmuje z kolei przygotowanie poszczególnych ładunków transportowych, odpowiednią weryfikację dokumentacji, znakowanie towaru wysyłkowego oraz załadunek na określony środek transportu.

Efektywny magazyn logistyczny — czyli jaki?

Efektywna logistyka magazynowa powinna odpowiadać na potrzeby obecnych klientów, którzy oczekują przede wszystkim szybkiej dostawy zamówienia oraz przejrzystego procesu realizacji zamówienia. Wypełnienie tych dwóch warunków pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz optymalizacji zysków. Zanim towar trafi do odbiorcy końcowego, przechodzi on przez cały proces logistyczny, a więc przyjęcie na magazyn, składowanie, kompletację i wysyłkę. Odpowiednia optymalizacja tych procesów wpływa na efektywność logistyki magazynowej. W związku z tym magazyn logistyczny oprócz podstawowych usług powinien oferować innowacyjne technologie w tych procesach, które zagwarantują stosunkowo szybką realizację zamówień, staranność i dokładność kompletacji i pakowania towaru do wysyłki, bieżącą obsługę zwrotów czy informowanie klienta o aktualnych statusach zamówienia.

 

Źródło: Symlog Sp. z o.o.

By Karol